Persondatapolitik

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Hero_Widget”][/siteorigin_widget]

Persondatapolitik Vinde Murerfirma ApS

 

Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med køb, udførelse af opgaver eller ansættelse hos Vinde Murerfirma ApS.

Når du selv giver personoplysninger til Vinde Murerfirma ApS via vores hjemmeside, mail, telefon eller direkte accepterer du, at dine personoplysninger gemmes og behandles med henblik på, at Vinde Murerfirma ApS opfylder din forespørgsel/køb/opgave på den bedst mulige måde.

Vi passer godt på dine oplysninger!
Vinde Murerfirma ApS ønsker med denne Persondatapolitik at vise:

 • hvordan vi opretholder det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder og medarbejdere med hensyn til behandling af personoplysninger
 • hvordan vi på en overskuelig måde håndterer dine personoplysninger

 

Dataansvarlig

HC Vestergaard og JP Vestergaard er indehavere og direktører for Vinde Murerfirma ApS. Den dataansvarlige for virksomheden er økonomi assistent, Henriette Vestergaard.

Kontaktoplysninger:

Vinde Murerfirma ApS
Danelykke 3
7800 Skive
Telefon: +45 61264643
www.vindemurerfirma.dk

Vinde Murerfirma ApS udfører al håndtering af personoplysninger i henhold til Persondataforordningen (GDPR).

Når du afgiver dine personoplysninger, giver du samtidig samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Vinde Murerfirma ApS.

Vinde Murerfirma ApS indsamler følgende personoplysninger

Virksomhedskunder og leverandører

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-mailadresse, kunde/leverandørnummer, CVR-nummer, kontaktinformationer, ordrehistorik, betalingsinformationer

Medarbejdere

 • Almindelige personoplysninger før/under/efter ansættelse.
  Herunder kontraktlige forpligtelser i forbindelse med ansættelsesforhold
 • Kun hvis nødvendigt indsamles følsomme personoplysninger

Formål

Vinde Murerfirma ApS indsamler udelukkende personoplysninger, der er nødvendige for behandling af kunder, leverandører og ansatte.

Eksempler på formål, hvortil Vinde Murerfirma ApS indsamler personoplysninger:

 • Kontaktinformation til kunder/leverandører
 • Kunde/leverandørbehandling
 • Kontaktinformation til fremsendelse af faktura, tilbud, nyhedsbrev m.m.
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Kontraktslige/ansættelseskrav over for ansatte

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Personoplysninger slettes, når Vinde Murerfirma ApS efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Videregivelse af personoplysninger

Vinde Murerfirma ApS videregiver ikke personlige oplysninger til andre uden for virksomheden.

Vinde Murerfirma ApS benytter databehandlere til backup og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på Vinde Murerfirma ApS ’s vegne og må ikke anvende personoplysningerne til egne formål. Disse databehandlere er underlagt Databehandleraftaler og kontrolleres løbende angående overholdelse af Persondataforordningen.

Vinde Murerfirma ApS kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Ansøgninger

Hvis du søger en stilling hos Vinde Murerfirma ApS, behandler vi dine fremsendte oplysninger til at vurdere, om Vinde Murerfirma ApS vil tilbyde dig ansættelse, samt til kommunikation med dig under rekrutteringsprocessen.

Kun relevante medarbejdere fra ledelsen har adgang til at se fremsendte ansøgninger og personoplysninger.

Hvis Vinde Murerfirma ApS ønsker at gemme oplysninger fra ansøgere der ikke ansættes, indhentes samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i maks. 6 måneder iht. Persondataforordningen.

Sikkerhed

Vinde Murerfirma ApS har truffet alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger og behandling af persondata foretages kun iht. Persondataforordningen.

Cookies

Vinde Murerfirma ApS anvender kun cookies til at forbedre visning af informationer på hjemmesiden.

Juridisk hjemmel (retslig grundlag)

Vinde Murerfirma ApS behandler personoplysninger med nedennævnte hjemmel for kunder og ansatte:

 • Opfyldelse af en kontrakt
 • Behandling af legitime interesser
 • Samtykker
 • Retlige krav
 • Interesseafvejning

Dine rettigheder

Angående de personoplysninger, som vi har registreret om dig hos Vinde Murerfirma ApS,
så er dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen:

 • Du har ret til, at få indsigt i hvilke personoplysninger
 • Du har ret til, at få en kopi af dine personoplysninger
 • Du har ret til, at få rettet (berigtiget) dine personoplysninger
 • Du har ret til, at få dine personoplysninger slettet ”at blive glemt”
  Ønskes sletning vil Vinde Murerfirma ApS slette dine personoplysninger, dog med undtagelse af de personoplysninger, som Vinde Murerfirma ApS er pålagt at gemme iht. lovgivning
 • Du har ret til, at trækket dit samtykke tilbage
  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig, dog med undtagelse af de behandlinger, som Vinde Murerfirma ApS er pålagt at udføre iht. lovgivning
 • Du har ret til, at få dine personoplysninger flyttet/udleveret (Data portabilitet)
  i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
 • Du har ret til, at få underretning om evt. brud på datasikkerheden hos Vinde Murerfirma ApS
 • Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til Vinde Murerfirma ApS
 • Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til Datatilsynet

Indsigt, udlevering og overførsel af data

Hvis du har sendt en anmodning om ovenstående, har Vinde Murerfirma ApS 4 uger til at rette, slette, udlevere eller overføre oplysningerne. Anmodningen skal underskrives af dig samt indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt kopi af dit pas eller dit kørekort.

Vinde Murerfirma ApS kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Vinde Murerfirma ApS ’s behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Vinde Murerfirma ApS
Danelykke 3
7800 Skive
Telefon: +45 61264643
www.vindemurerfirma.dk

Att.: Henriette Vestergaard
Direkte: +45 25655519 / E-mail: hv@vindemurerfirma.dk

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk